PROGRAMIMIZ

   

Okulumuzun Eğitim Programı

Okulumuzda öğrencilerimizin bütünsel gelişimini desteklemeyi amaçlayan bir eğitim programı uygulamaktayız. Eğitim programımızda dil, matematik, fen, sosyal bilgiler, sanat, müzik ve beden eğitimi gibi derslere yer vermekteyiz.


Dil

Dil dersimizde öğrencilerimizin kelime hazinesini geliştirme, okuma-yazma becerilerini kazandırma ve dil kurallarını öğretme gibi konulara ağırlık veriyoruz. Öğretim yöntemlerimiz arasında drama, hikaye anlatma ve oyunlar yer alıyor.


Matematik

Matematik dersimizde öğrencilerimize sayıları tanıtmayı, temel matematik işlemlerini öğretmeyi ve problem çözme becerilerini geliştirmeyi amaçlıyoruz. Öğretim yöntemlerimiz arasında somut materyallerle çalışma ve oyunlar yer alıyor.


Fen

Fen dersimizde öğrencilerimize doğa olaylarını tanıtmayı, temel bilimsel kavramları öğretmeyi ve merak duygularını geliştirmeyi amaçlıyoruz. Öğretim yöntemlerimiz arasında deney yapma ve gözlem yapma yer alıyor.


Sosyal Bilgiler

Sosyal bilgiler dersimizde öğrencilerimize aile ve arkadaşlık ilişkilerini, toplum kurallarını ve çevremizdeki dünyayı tanıtmayı amaçlıyoruz. Öğretim yöntemlerimiz arasında drama, grup çalışmaları ve geziler yer alıyor.


Sanat

Sanat dersimizde öğrencilerimize resim yapmayı, el işleri yapmayı ve yaratıcılıklarını geliştirmeyi amaçlıyoruz. Öğretim yöntemlerimiz arasında serbest çalışmalar ve grup projeleri yer alıyor.


Müzik

Müzik dersimizde öğrencilerimize şarkı söylemeyi, ritim tutmayı ve müzik aletleri çalmayı öğretmeyi amaçlıyoruz. Öğretim yöntemlerimiz arasında şarkı söyleme etkinlikleri ve orff enstrümanlarıyla çalışmalar yer alıyor.


Beden Eğitimi

Beden eğitimi dersimizde öğrencilerimize temel spor becerilerini kazandırmayı, fiziksel gelişimlerini desteklemeyi ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazandırmayı amaçlıyoruz. Öğretim yöntemlerimiz arasında grup oyunları ve bireysel egzersizler yer alıyor.